Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Carretera vella de Pollença a LLuc

camins | 21 Octubre, 2007 21:12 |

Perquè consideram la Carretera Vella de Lluc una via pública?

Exposició de motius.

 

Per la Llei de 9 d’Abril de 1885, la carretera d’Andratx per Estellencs, Banyalbufar, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca,Lluc i Pollença, fou inclusa en el Pla General de les Carreterds de L’Estat (Gaceta de Madrid, 12 d’Abril de 1885). A l’any 1904 es realitzaren treballs topogràfics preliminars per part de “Jefatura de Obras Públicas” (Arxiu Militar de Balears, Fons Històric, Signatura 540-14). El 22 de Maig de 1916 l’estat va procedir a la incautació del camí veinal sobre el que s’havia d’executar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats (“Catàleg de Camins d’Escorca i Pollença”, FODESMA, Conselleria de Promoció i ocupació, Consell de Mallorca). El 1920 el President de la Diputació provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d’Obres Públiques en relació al procés d’expropiació de les ampliacions i modificacions (“Catàleg de Camins de Pollença”). El 1929 l’Ajuntament de Pollença presta el seu ajut a la “Jefatura d’Obres Públiques” per l’arranjament d’un tram, ja en servei de la carretera. L’Abril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament en el Pla General de Carreteres de l’Estat Passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409).

 

En data 3 de Març de 1943 el Capità General de Balears és dirigeix a la “Jefatura d’Obres Públiques” per que s’eixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d’importància militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i Vistes les carecterístiques orogràfiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amd distint traçat, que es correspon amb la carretera actual MA-710(A.I.M.B, Signatura 409) Encara el 1968 una propietària pretén l’adquisició de part de la carretera vella i, per això, és dirigeix a la Delegació d’Hisenda a Balears, la qual requereix a la Delegació d’Obres Públiques de Balears perquè informi sobre la necessitat i cricumstàncies de la via per procedir a tramitar la petició, la qual no s’arribà a completar (“Catàleg de Camins de Pollença).

 

Amb posterioritat a la construcció d la nova carretera s’han produït actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desefectació, reversió o transmissió de l’esmentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigació realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels termes d’Escorca i Pollença.

 

LA llei 16/2001 de 14 de Desembre d’atribució de competències als Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es “transfereixen als consells insulars les parcel·les annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments...” –redactat pràcticament idèntic al que s’establia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l’annex1) sobre el traspàs de funcions de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les illes Balears en matèria de carreteres-, supòsit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollença, tal com s’explica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusió de l’annex II d’Ambdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.

 

El Consell de Mallorca té un especial interès en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu traçat la Ruta de Pedra en Sec en l’etapa Lluc-Pollença, presentada públicament el 1996 i aprovada pel ple del Consell de Mallorca en data 7 de Juny de 1999, a proposta de l’Hble. Consellera Catalina Bover i Nicolau, Consellera de Promoció i ocupació, en l’actual legislatura gestionada pel Departament de Medi Ambient i Natura. També 22 de Març de 2002 la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya l’homologava com a sender de Gran Recorregut GR-221. la qual, en el seu informe justificatiu, acreditava la seva operativitat en  el tram de Pollença a Lluc per la carretera Vella. Finalment fou incorporada en el Pla Territorial de Mallorca aprovat en data 13 de Desembre de 2004.

 

Per les Seves característiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollença és un dels pocs itineraris per a la pràctica de l’excursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitació de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar senderísme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infrastuctura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d’esdevenir una entitat capdaventera en aquest àmbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l’accessibilitat.

  PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTSA l’any 1904 es realitzaren treballs topogràfics preliminars per part de “Jefatura de Obras Públicas” (Arxiu Militar de Balears, Fons Històric, Signatura 540-14). El 22 de Maig de 1916 l’estat va procedir a la incautació del camí veinal sobre el que s’havia d’executar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats (“Catàleg de Camins d’Escorca i Pollença”, FODESMA, Conselleria de Promoció i ocupació, Consell de Mallorca). El 1920 el President de la Diputació provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d’Obres Públiques en relació al procés d’expropiació de les ampliacions i modificacions (“Catàleg de Camins de Pollença”). El 1929 l’Ajuntament de Pollença presta el seu ajut a la “Jefatura d’Obres Públiques” per l’arranjament d’un tram, ja en servei de la carretera. L’Abril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament en el Pla General de Carreteres de l’Estat Passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409). 

En data 3 de Març de 1943 el Capità General de Balears és dirigeix a la “Jefatura d’Obres Públiques” per que s’eixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d’importància militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i Vistes les carecterístiques orogràfiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amd distint traçat, que es correspon amb la carretera actual MA-710(A.I.M.B, Signatura 409) Encara el 1968 una propietària pretén l’adquisició de part de la carretera vella i, per això, és dirigeix a la Delegació d’Hisenda a Balears, la qual requereix a la Delegació d’Obres Públiques de Balears perquè informi sobre la necessitat i cricumstàncies de la via per procedir a tramitar la petició, la qual no s’arribà a completar (“Catàleg de Camins de Pollença).

 

Amb posterioritat a la construcció d la nova carretera s’han produït actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desefectació, reversió o transmissió de l’esmentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigació realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels termes d’Escorca i Pollença.

 

LA llei 16/2001 de 14 de Desembre d’atribució de competències als Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es “transfereixen als consells insulars les parcel·les annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments...” –redactat pràcticament idèntic al que s’establia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l’annex1) sobre el traspàs de funcions de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les illes Balears en matèria de carreteres-, supòsit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollença, tal com s’explica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusió de l’annex II d’Ambdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.

 

El Consell de Mallorca té un especial interès en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu traçat la Ruta de Pedra en Sec en l’etapa Lluc-Pollença, presentada públicament el 1996 i aprovada pel ple del Consell de Mallorca en data 7 de Juny de 1999, a proposta de l’Hble. Consellera Catalina Bover i Nicolau, Consellera de Promoció i ocupació, en l’actual legislatura gestionada pel Departament de Medi Ambient i Natura. També 22 de Març de 2002 la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya l’homologava com a sender de Gran Recorregut GR-221. la qual, en el seu informe justificatiu, acreditava la seva operativitat en  el tram de Pollença a Lluc per la carretera Vella. Finalment fou incorporada en el Pla Territorial de Mallorca aprovat en data 13 de Desembre de 2004.

 

Per les Seves característiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollença és un dels pocs itineraris per a la pràctica de l’excursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitació de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar senderísme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infrastuctura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d’esdevenir una entitat capdaventera en aquest àmbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l’accessibilitat.

  PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS

Comentaris

barrera de pollença lluch

BOTO | 26/03/2009, 20:25

ja hera hora¡¡¡ de que alguien se decidiera a llevarselas, ahora toca la cadena que hay en las casas de binifaldo que no podemos pasar con el caballo y los ciclistas la mayoria se meten una leche con la cadenita de marras

cami vell

toni | 27/03/2009, 11:55

Sembla ser que l'ajuntament tornarà "permetre" la col:locació de les barreres, que trist¡¡¡¡

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb