Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Proposta Ternelles.

camins | 29 Abril, 2013 11:15 |

 

PROPOSTA DE LA PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS OBERTS ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS PER A L’HABILITACIÓ EN ELS PRESSUPOSTS DE PARTIDES ECONÒMIQUES PER A L’EXPROPIACIÓ DELS CAMINS DE CALA CASTELL I CASTELL DEL REI EN COMPLIMENT DEL PGOU I DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 18 D’OCTUBRE DE 2001

 

L’Ajuntament Ple en sessió del 23 de maig de 1990, en el tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme, va establir una servitud de pas per a vianants per a l’accés a sis punts singulars de la costa i del territori. Aquesta determinació estava reflexada en els documents de la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació, l’Estudi Econòmic Financer i els Plànols.

 

Posteriorment, en l’Aprovació Definitiva del PGOU en la sessió de la Comissió Provincial d’Urbanisme de 14 de setembre de 1990, mitjançant la prescripció 6è, es va ordenar que: Los accesos a la costa Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales”.

 

Després que l’Ajuntament impugnés l’esmentada prescripció en via administrativa i contenciosa administrativa, finalment mitjançant sentència del Tribunal Suprem de data 18 d’octubre de 2001, es va resoldre anular la prescripció 6è de la CPU, i : “5.- Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada”.

 

 

ist que l’Ajuntament no ha presentat Recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem en la recent sentència recaiguda sobre la titularitat dels camins de Cala Castell i Castell del Rei, cal ja fer efectiva l’establiment de la servitud de pas per a vianants prevista en el PGOU de 1990 sobre als camins de Cala Castell i Castell del Rei.

 

L’ acompliment de la prescripció sisena va comportar la modificació dels documents del PGOU, els quals venen reflexats en el documents de Compliment de Prescripcions, aprovats per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de setembre de 1991.

 

A la pàgina 18 de l’Estudi Econòmic Financer hi havia quantificades les despeses per a l’establiment de les servituds, les quals afectaven a 29,9 Km. de longitud de camins amb una despesa global de 44,8 milions de pts., el que representava un cost de 1,5 milions per Km., es a dir, 9.000 €/Km.

 

La longitud del Camí de Cala Castell es de 7,5 Km. i el del Castell del Rei es de 1,5 Km., el que representaria unes despeses respectives de 67.500 € i 13.500 € de 1990.

 

La pujada de l’IPC entre el maig de 1990 al març de 2013 es del 109,8%, el que representaria unes despeses actualitzades per a l’expropiació de 141.615 € pel Camí de Cala Castell i de 28.323 € pel Camí del Castell del Rei.

 

PROPOSTA

 

Habilitar en les despeses del pressupost una partida de 141.515 € i una altra de 28.323 € per a l’expropiació del camins de Cala Castell i Castell del Rei per tal de poder fer efectiva les servituds de pas establertes en el PGOU de 1990 en compliment de la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’0ctubre de 2001.

 

 

Abril de 2013

Comentaris

Ben fet

Toni | 29/04/2013, 11:30

No atureu, anims i endavant!!

Re: Proposta Ternelles.

Pepe | 29/04/2013, 17:20

Esperam que el batle es digne a fer una reunió per intentar consensuar el pressupost i podam debatre aquesta proposta

Re: Proposta Ternelles.

Caminaire | 29/04/2013, 17:58

Val més gastar en una cosa real que en una maqueta no encarregada oficialment. Com pareix que hi ha doblers suficients, 200.000 €, la tria no ha de tenir dupte.

de vergonya

ido | 04/05/2013, 10:40

PRIMER BAUZÁ ACABA D'INCREMENTAR EL NOMBRE D'ALTS CÀRRECS AMB LA CREACIÓ DE LES NOVES CONSELLERIES I ENTITATS PÚBLIQUES EN LA REMODELACIÓ DEL SEU GOVERN.

I ARA AUGMENTA EL NOMBRE "D'ENXUFATS" A L'ADMINISTRACIÓ I LA MAJORIA D'AQUESTS COBRARÀ MÉS DE 46.000 €. PODEU VEURE-HO A L'ÚLTIM BUTLLETÍ OFICIAL. COPIA, ENGANXA I DIFON EL BOIB APROVAT PEL CONSELL DE GOVERN!!!!:

h
ttp://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8128

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb