Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Una vegada més... esperem que la darrera.

camins | 15 Novembre, 2012 09:10 |

Una vegada més, carretera vella de Pollença a Lluc.  

El proper 25 de novembre, la Plataforma pro camins públics, conjuntament amb GADMA i l’Associació de cavallistes en defensa dels camins i rutes públiques, han convocat una excursió per tal de recordar al Consell Insular de Mallorca la seva obligació d’executar l’acord del ple del Consell, publicat al BOIB núm. 76 del 29-05-2012,  referent a la recuperació d’ofici del camí per part del Consell.

Cal recordar que aquest conflicte està provocant demandes de diferents associacions ciutadanes que reclamen la recuperació d’aquest camí-carretera des del desembre de 2005, i que de moment, encara no s’ha resolt..

El 18 de desembre de 2007 es publicava al BOIB núm. 187 la inclusió de la carretera Vella de Lluc a Pollença en el conjunt de camins titularitat del Consell de Mallorca, a més d’iniciar-se l’expedient per promoure i executar la delimitació.

El 24 d’abril de 2009 es va aprovar l’inici de la delimitació de la carretera, un any i sis mesos per iniciar una delimitació que a dia d’avui està feta però que encara no s’ha executat. Per tant la carretera Vella de Lluc a Pollença hauria de ser transitable en tot el seu traçat, i el Consell Insular hauria de garantir el dret de pas de tots els ciutadans.

Tot això s’ha produït després d’haver organitzat diferents excursions reivindicatives, gràcies a la col·laboració dels ciutadans per tal de documentar l’expedient d’aquesta carretera i de les promeses de molts consellers de fer complir la llei, per tant, la implicació de molts de ciutadans ha estat imprescindible per mantenir la possibilitat de recuperar el que mai no s’hauria d’haver usurpat.

 (Segueix)

Excursió 25 de Novembre.

camins | 12 Novembre, 2012 08:00 |

Obstacles

camins | 07 Novembre, 2012 07:45 |

 

Aquests són alguns dels obstacles que segons el BOIB núm. 76 de 29-05-2012 s'haurien d'haver retirar de la carretera vella de Pollença a Lluc.

 

 (Segueix)

Convocatòria.

camins | 01 Novembre, 2012 13:00 |

 Excursió

reparadora

de l’ús públic de la carretera vella

de Pollença a Lluc.

 

 

          

Diumenge dia 25 de

Novembre.

- Sortida 9 hores davant del Pont Romà, a

 Pollença.

Us hi esperem a tots, cal recordar que és una excursió per fer a peu o en bicicleta sortirem pel Pont Romà, i arribarem fins a la Font de Muntanya. Convé venir amb ganes de reparar les situacions que impedeixen el pas per aquesta via pública.           

  

    Ni barreres tancades “ni rejilles”  .Camins  públics  i  oberts .

                 

Serà ver aquesta vegada? (II)

camins | 04 Octubre, 2012 06:02 |

De Ultima Hora:

 

El Consell se compromete a eliminar las barreras de la carretera vieja de Lluc

La institución trabaja para eliminar «los obstáculos» antes del 25 de noviembre

 (Segueix)

Serà ver aquesta vegada?

camins | 03 Octubre, 2012 11:58 |

Del diario de Mallorca:

 

El Consell obligará a retirar las barreras en la carretera vieja de Lluc

La institución se reunirá con los propietarios para recordarles la obligación de restituir la legalidad

El Consell de Mallorca ha iniciado la redacción de una ordenanza específica para regular el acceso público a la carretera vieja de Lluc a Pollença, un marco normativo que no tiene sentido si antes no se retiran todas las barreras que actualmente impiden el paso en hasta treinta puntos diferentes de la vía.
Según explicó ayer la consellera insular Margalida Roig, la ordenanza prohibirá el paso de vehículos a motor por la vieja carretera y regulará el paso por determinadas "zonas peligrosas" que coinciden con la actual carretera Lluc-Pollença. El borrador de la ordenanza será notificado a los interesados para la presentación de alegaciones.

 (Segueix)

A la Ràdio Municipal de Pollença.

camins | 30 Setembre, 2012 07:57 |

 

Dijous 4 d’Octubre, podreu escoltar alguns membres de la Plataforma Pro camins a Pollença a l’emissora municipal, 107.9 parlant de la problemàtica de camins a Pollença en general, i de la situació de la carretera vella de Pollença a Lluc, titularitat del consell i que segueix tancada.

Ja n'hi ha prou.

camins | 22 Setembre, 2012 08:50 |

 

Us adjuntam escrit en que sol·licitem poder recuperar l’ús de la carretera vella de Pollença a Lluc.

 

  Les diferents associacions,  EXPOSEN: 

Primer.- Que en el BOIB número 76 de 29-05-2012 es publicà la notificació de l’acord  del Ple del Consell de Mallorca de 8-03-2012 i que en  el punt 3 diu “ Prevenir als interessats que, de no desistir  en la usurpació o pertorbació del domini públic  en un termini de quinze  dies  comptadors de l’endemà  de la recepció de la notificació d’aquest acord , es procedirà  a la utilització dels mitjans d’execució forçosa  prevists  en els articles 97 a 100 de la Llei 30/1992. 

Segon.-  Que estem assabentats que les notificacions les han rebudes els interessats i les “ usurpacions o pertorbacions “ encara persisteixen . 

Tercer.-  Que han passat mes de tres mesos i no tenim noticia de que s’hagi procedit a la  execució forçosa prevista per la Llei 30/1992. 

Quart.- Que les persones que formen part de les organitzacions  abans esmentades  i altres simpatitzants  que donen suport a la iniciativa  del punt cinquè  d’aquest escrit ( GOB , GEM ,tots els grups excursionistes i altres que hi vulguin formar part) han participat en la neteja de camins públics col·laborant amb els Serveis de la Conselleria . En camins com el camí de Can Pelat (Alcudia) , camí de s’Escaleta (Alaró), camí de ses Forques (Santa Maria)  etc….. i també amb ajuntaments com en el cas de la neteja d’un camí a Alaró el Juny passat.   

Cinquè.- Els grups esmentats a l’encapçalament d’aquest escrit organitzam una excursió reparadora o  restauradora  de les “usurpacions o pertorbacions del domini públic” fetes a la carretera Vella i camí Vell de Lluc , pel dia 25 de novembre d’aquest any. 

Sisè.- Que les actuacions  reparadores i per tant amb voluntat de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca  per l’esmentada execució forçosa esmentada al BOIB número 76 de 29-05-2012 i prevista per la Llei es farien en punts esmentats en el BOIB de 29-05-2012 : punts 1 , 3,  8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19 del camí Vell de Lluc  senyalats  en vermell  a la còpia  del mapa   nº 1 i de la carretera Vella construïda a partir de 1920 en els punts 1 i 2 senyalats en verd  a la copia de mapa nº2 de la Conselleria .que adjuntam.

 Setè.- Que els grups organitzadors estam disposats a fer front de les despeses materials  i de la feina física, per tal de llevar els obstacles que impedeixen l’ús de la via i traslladar els elements pertorbadors , encara que seria molt important poder comptar amb mitjans materials i humans  que la Conselleria disposa pel restabliment de la legalitat vigent. 

 

 (Segueix)

Carta al senyor Batle de Pollença.

camins | 17 Setembre, 2012 15:07 |

Benvolgut senyor Cifre Ochogavia,

 

He de dir, amb certa decepció, que no m’hagués pensat mai que en aquestes alçades de legislatura s’hauria esvaït el crèdit que li donava -tot i la distància ideològica que ens separa-, i que de les felicitacions sinceres del principi per haver encapçalat la llista més votada a les passades eleccions, hauria passat a observar com sembla anar adquirint tics més propis d’una persona poc avesada a la cultura democràtica que a les persones amb un tarannà dialogant.

No pretenc fer una anàlisi d’aquest any i mig de legislatura, ni tampoc recordar que el seu cap al capdavant del govern balear, tot i prometre una millora de l’economia, l’única mesura efectiva que ha sabut impulsar és la de l’arraconament del català a la nostra administració; senzillament, només volia contestar unes declaracions que sembla que va fer a l’emissora de ràdio municipal.

Em referesc a un consell que va adreçar als membres de la Plataforma pro camins públics i oberts, organització que vostè considerà no registrada, cal dir que de manera encertada, així i tot, aprofit per dir que els seus representants estam associats a l’organització ADIM (Amics d’Itineraris de Muntanya) amb la qual cosa tenim garantida personalitat jurídica en les accions que vulguem emprendre. En aquestes declaracions ens va aconsellar que si no podíem esperar que s’obrís el camí de Santuïri, el millor que podíem fer era botar la barrera, atès que considera que ja en sabem; sembla que el molesta que demanem que es pugui exercir el dret de pas a camins amb reconegut ús públic.

 (Segueix)

Xerrada a Santa Maria.

camins | 10 Setembre, 2012 05:59 |

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE.

A LES 20,30 h A LA BIBLIOTECA CAS METGE REI.

 (Segueix)

Santuïri segueix tancat.

camins | 08 Setembre, 2012 16:56 |

      Volem l’obertura immediata del camí de Santuïri. 

El dimecres 25 de Juliol, a proposta dels grups de l’oposició i després de que un grup de veïnats presentes 812 signatures, es va aprovar a l’Ajuntament de Pollença una moció per l’obertura immediata del camí de Santuïri.

Aquest camí connecta el Camí del Cementiri amb el Camí d’Almadrava (MA-2202), un camí que ja es troba documentat a finals del segle XIX. L’ús d’aquest camí no es limita, com en altres indrets, a excursionistes o turistes, sinó que també és usat per molts veïns que accedeixen a les seves finques o bé que l’empren com a via per descongestionar l’accés a l’escola Joan Mas i el poliesportiu en hores punta.

Per tant, despres de un mes i mig de l’aprovació de la moció, i a pocs dies del començament del curs, no entenem del incompliment d’aquest acord de plenari per part del equip de govern.

 

 (Segueix)

Tancament a Santuïri.

camins | 04 Agost, 2012 14:48 |

Finalment s’han entregat  812 signatures per reclamar que es restableixi el pas pel camí de Santuïri , així com la supressió de les barreres que impedeixen el pas lliure i rodat per aquesta via, que enllaça el camí del Cementiri amb la carretera PMV-220-2. Km. 0,8.

Per això, s’han entregat les signatures a l’ajuntament de Pollença, i esperem des de la plataforma pro camins, Així com també o desitgen els veïns afectats, que l’Ajuntament rectifiqui. 

1r-Que segons la documentació que hi ha a l’Arxiu Municipal , aquest camí va ser construït a finals del segle XIX amb l’objectiu d’enllaçar amb el camí d’Almadrava i permetre el pas del carros . 

 2on.-Que és un camí públic perquè esta al Plànol “ del Plan General Municipal “de 1991. i també al Catàleg de Camins Municipals aprovat el 25 de setembre de 2008. 

A més, cal recordar que al plenari de 25 de Juliol de 2012, es va acordar l’obertura immediata d’aquest camí. Per tant, volem recordar a   l’Ajuntament de Pollença que cal compleixi amb els seus propis acords.

 (Segueix)

COMÚ organitza l'eixerma del camí des Puig.

camins | 22 Juny, 2012 07:15 |

L'associació COMÚ, que agrupa col·lectius ecologistes de la zona del Raiguer i la Tramuntana, organitza per demà, dissabte, 23 de juny, una Eixerma del Camí des Puig. Els participants partiran a les 9.00 hores del Camp d'Esports d'Alaró, per eixermar i rehabilitar el camí del Puig o de Son Palou, situat entre Consell i Alaró. També prendran part a l'acció GADMA i Amics de la Vall de Coanegra. Els participants han de dur eines, xapes, xerracs i estidores de podar i, sobretot, bon humor.

NETEJA DEL CAMÍ DE SES FORQUES (SANTA MARIA)

camins | 17 Juny, 2012 14:32 |

El passat dissabte dia 16 de juny un grup de veïns confrontants amb el camí de ses Forques i l’associació Amics de la Vall de Coanegra varen fer una jornada de neteja d’un tram d’aquest camí, així com la seva continuació a través del camí d’establidors o de Can Moragues de Baix.

 (Segueix)

Neteja camí de ses forques.

camins | 09 Juny, 2012 23:57 |

NETEJA CAMÍ DE SES FORQUES
 DISSABTE 16 DE JUNY A LES 9 h DEL MATÍ
DAVANT EL TANCAMENT DEL CAMÍ DE SES FORQUES PER PART DELS PROPIETARIS DE MAINOU, DIFICULTANT L’ACCÉS A LES FINQUES CONFRONTANTS
NETEJAREM DE BROSSA I ARREGLAREM EL FERM DEL CAMÍ D’ESTABLIDORS QUE VA DES CAMÍ DES MOLINERS FINS EL DE SES FORQUES.
NECESSITAM VOLUNTARIS.
CONCENTRACIÓ AL FINAL DEL CAMÍ, ON ES CREUA A LES VIES DEL TREN, ENTRANT PEL CAMÍ DE MOLINERS
 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb