Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Recordatori convocatòria Es Fangar 2007

camins | 09 Desembre, 2007 19:37 |

CONVOCATÒRIA 2007

Amics,

Aquesta és la sisena convocatòria de l'excursió reivindicativa per els
camins públics d'es Fangar, més de 40 entitats, associacions i partits
polítics s'han adherit fins ara, no havíem estat mai tants, aquest és
un reflexe de la progressiva presa de consciència de la ciutadania en
defensa del patrimoni i la cultura del nostre poble.

 (Segueix)

Cartell Excursió dia 16 de Desembre.

camins | 01 Desembre, 2007 15:07 |

Un altre any a revindicar lo que és de tots, aquí teniu el cartel, ens veim dia 16 a les 10 del matí a la Plaça de Son Macià (al municipi de manacor entre Manacor i Felanitx).

Salut i branca

Notícies d'es Fangar

camins | 28 Novembre, 2007 21:02 |

Amics,

els sicaris den Peter Eisenmann, talment com uns nous agents de la
Gestapo, ahir al capvespre varen intentar segrestar en Tià Garba,
regidor del Bloc a l'Ajuntament de Manacor, que acompanyava un equip
de la televisió de Mallorca.

Aquest equip, que anava a filmar les irregularitats urbanístiques d'Es
Fangar, es va trobar de sobte filmant el seu propi segrest.

Per resoldre la situació va haver d'intervenir la Policia Local de
Manacor, que va demanar ajuda a la Policia Nacional i a la Guardia
Civil.

Vos recordam que demà hi ha la vista previa del judici en el que els
advocats contractats per en Peter Eisenmann, propietari des Fangar
amagat darrera una successió de societats,
intentan quedar-se amb un camins que son públics desde temps
inmemorial, cosa de la que hi ha nombrosa documentació.

Demà dijous a les 10 del matí tenim una cita al jutjat nº 6 de
Manacor, al carrer Major, que es va fer famós per celebrar-si el
judici per el cas de la piscina den PJ.

Fins demà idó.
 
Ara més que mai, Diumenge dia 16 hem d'anar d'excursió a nes Fangar.

Excursió "Es Fangar".

camins | 16 Novembre, 2007 13:13 |

Properament us farem arribar el cartell, però per començar anau apuntant a l'agenda perquè no podeu fallar:

Diumenge 16 de Desembre 2007.

A les 10 hores a la Plaça de Son Macia, al municipi de Manacor.

Veniu a reclamar el lliure pas per un camí tan públic com el que ens dura des de Son Macia al Puig de Alenar.

Salut

Camí del Patró (Pollença)

camins | 11 Novembre, 2007 09:26 |

  ELS CAMINS QUE ARRIBEN AL COLL D’EN PATRÓ.  

Hi ha dos camins públics que arriben al Coll d’en Patró, un és el conegut amb el  nom de “camí de Can Mos” i/o “Camí de Ca’n Alordes”, el segon és el camí conegut amb el nom de “camí Vell de Lluc” i/o “camí de la Rafal”. Els dos camins s’adjuntaven davant ca n’Alordes, allà convertits en un sol baixava per terres de Can Guilló fins adjuntar-se amb el camí de Pedruxella, avui conegut amb el nom de “Carretera Vella  de Lluc”, ben al davant d’on hi ha la cruïlla amb el camí que devalla Llinàs.

  (Segueix)

Catàleg de Camins a Pollença.

camins | 05 Novembre, 2007 13:43 |

Desprès de indagar un poc ens em assebentat de què el catàleg de camins a Pollença, encarà no ha contestat les al·legacions que es van presentar ara ja fa gairebé dos anys.

 

 (Segueix)

Refugis a Mallorca

camins | 22 Octubre, 2007 11:18 |

Rutes senderistes a Mallorca: refugis de muntanya. 

La ruta de muntanya per excel·lència que s’ha mirat d’incentivar des del Consell de Mallorca ha estat l’anomenada Ruta de Pedra en sec, el Consell de Mallorca ja va començar la tasca de recuperació d’algunes rutes excursionistes i va recuperar alguns marges, parets, fonts de mina, barraques, cases de neu, etc.

 (Segueix)

Carretera vella de Pollença a LLuc

camins | 21 Octubre, 2007 21:12 |

Perquè consideram la Carretera Vella de Lluc una via pública?

Exposició de motius.

 

Per la Llei de 9 d’Abril de 1885, la carretera d’Andratx per Estellencs, Banyalbufar, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca,Lluc i Pollença, fou inclusa en el Pla General de les Carreterds de L’Estat (Gaceta de Madrid, 12 d’Abril de 1885). A l’any 1904 es realitzaren treballs topogràfics preliminars per part de “Jefatura de Obras Públicas” (Arxiu Militar de Balears, Fons Històric, Signatura 540-14). El 22 de Maig de 1916 l’estat va procedir a la incautació del camí veinal sobre el que s’havia d’executar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats (“Catàleg de Camins d’Escorca i Pollença”, FODESMA, Conselleria de Promoció i ocupació, Consell de Mallorca). El 1920 el President de la Diputació provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d’Obres Públiques en relació al procés d’expropiació de les ampliacions i modificacions (“Catàleg de Camins de Pollença”). El 1929 l’Ajuntament de Pollença presta el seu ajut a la “Jefatura d’Obres Públiques” per l’arranjament d’un tram, ja en servei de la carretera. L’Abril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament en el Pla General de Carreteres de l’Estat Passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409).

 

En data 3 de Març de 1943 el Capità General de Balears és dirigeix a la “Jefatura d’Obres Públiques” per que s’eixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d’importància militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i Vistes les carecterístiques orogràfiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amd distint traçat, que es correspon amb la carretera actual MA-710(A.I.M.B, Signatura 409) Encara el 1968 una propietària pretén l’adquisició de part de la carretera vella i, per això, és dirigeix a la Delegació d’Hisenda a Balears, la qual requereix a la Delegació d’Obres Públiques de Balears perquè informi sobre la necessitat i cricumstàncies de la via per procedir a tramitar la petició, la qual no s’arribà a completar (“Catàleg de Camins de Pollença).

 

Amb posterioritat a la construcció d la nova carretera s’han produït actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desefectació, reversió o transmissió de l’esmentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigació realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels termes d’Escorca i Pollença.

 

LA llei 16/2001 de 14 de Desembre d’atribució de competències als Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es “transfereixen als consells insulars les parcel·les annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments...” –redactat pràcticament idèntic al que s’establia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l’annex1) sobre el traspàs de funcions de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les illes Balears en matèria de carreteres-, supòsit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollença, tal com s’explica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusió de l’annex II d’Ambdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.

 

El Consell de Mallorca té un especial interès en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu traçat la Ruta de Pedra en Sec en l’etapa Lluc-Pollença, presentada públicament el 1996 i aprovada pel ple del Consell de Mallorca en data 7 de Juny de 1999, a proposta de l’Hble. Consellera Catalina Bover i Nicolau, Consellera de Promoció i ocupació, en l’actual legislatura gestionada pel Departament de Medi Ambient i Natura. També 22 de Març de 2002 la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya l’homologava com a sender de Gran Recorregut GR-221. la qual, en el seu informe justificatiu, acreditava la seva operativitat en  el tram de Pollença a Lluc per la carretera Vella. Finalment fou incorporada en el Pla Territorial de Mallorca aprovat en data 13 de Desembre de 2004.

 

Per les Seves característiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollença és un dels pocs itineraris per a la pràctica de l’excursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitació de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar senderísme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infrastuctura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d’esdevenir una entitat capdaventera en aquest àmbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l’accessibilitat.

  PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS (Segueix)

Catàleg de camins a Pollença

camins | 07 Octubre, 2007 20:43 |

El catàleg de camins de Pollença fou aprovat provisionalment  l'Octubre del 2005, desprès de algunes alegacions teniem la garantia per part del Govern municipal de què es duria la seva aprovació al plenari de aquest mes de Octubre.

 (Segueix)

Sa Marjal 2007

camins | 05 Setembre, 2007 05:17 |

El Festival de la canço, Sa Marjal 2007 tindrà lloc finalment el Dissabte 15 de Setembre a Partir de les 17 hores.

En el concurs participaran almenys una desena de banda musicals que han elaborat lletres relacionades amb la efensa del dret de pas .

Us esperam.

La costa és de Tots!

camins | 06 Agost, 2007 19:51 |

El proper dissabte dia 25 d'Agost la platja de Sa Marjal, a la costa dels Pins, s'acollirà la primera edició del Festival de Cançó Sa Marjal, Convocat per una vintena d'organitzacions polítiques i socials(entre elles la plataforma pro camins públics)encapçalades pel Lobby per la Independència.

 (Segueix)

El camí del Coll de Síller a Cala carbó.

camins | 11 Juliol, 2007 21:06 |

El camí del Coll de Síller comença al Port de Pollença a la zona de Síller, just desprès de les cases de Síller agafarem un camí de terra que fou un pas pels pescadors que s'enfila fins arribar a la part alta del coll, poc més endavant trobem una esplanada on comença un camí d'asfalt que fou fet per tal d'adequar la possible construcció d'una urbanització als costers de cala Carbó i d'aquesta a Cala Molins.

 (Segueix)

Convocatoria Excursió camí de Siller.

camins | 17 Juny, 2007 11:47 |

EXCURSIÓ DEL "MOLL" PEL COLL DE SÍLLER.

VINÉ A REIVINDICAR UN ITINERARI CLAR I OBERT, I PER LA PROTECCIÓ DE CALA CARBÓ.

 

DISSABTE 14 DE JULIOL.

TROBADA A LES 17 HORES A LA ROTONDA DE GORMAR (davant els apartaments Habitat).

ES RECOMANA DUR PA, TALECA I BANYADORS.

Denúncies al Jutjat de Inca.

camins | 10 Maig, 2007 18:50 |

Antoni Gorries I Duran, una persona que consideradem l'anima de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, ha denunciat als jutjats d'inca les Finques de Ca Na Borrasa i Muntanya.

A la Finca de Ca na Borrassa per ocupació d'un bé públic i discriminació als capacitats.

La finca de Muntanya per construcció d'una pared il·legal i discriminació als discapacitats.

Podeu llegir el text de ambdues denúncies integrament a l'apartat de Albums del Blog, concretament a la carpeta que fa referència a la carretera vella de Lluc.

 

 

Cala Carbó no té preu.

camins | 09 Maig, 2007 11:35 |

Pollença a estat coneguda i reconeguda pels visitants com un entorn de alt valor paisatgístic, amb un interès cultural i patrimonial important, però desgraciadament el consum desmesurat del territori està aconseguint minvar els valos paisatgístics de Pollença amb la pèrdua que això comporta en la qualitat de vida dels ciutadans del municipi.

De les darreres "desgràcies" en quest aspecte volem remarcar-ne dues, el fet que la Comisió Insular de Urbanisme a dia 26 d'Abril de 2007 en l'adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença al POOT (amb anys de retard) i amb els vots de PP i UM permetes primer tornar declarar zona urbana Cala Carbó i segon permetre incrementar les places turístiques a Formentor de les 250 actual a 350 places.

Tan a Formentor com a Cala Carbó s'ha de primar el paisatge, descartant fer edificis emblemàtics, així com noves urbanitzacions que omplin la nostra costa de ciment.

La qualitat del nostre municipi no s'aconsegueix creant noves places hoteleres, sinó millorant el servei i posant en valor el nostre paisatge, recuperant rutes excursionistes, donant a conèixer la realitat pròpia del municipi i prenent mesures que facin d'aquest un poble més respectuós amb el nostre enotorn.

Per això també volem demanar que es facin passes per garantir l'accés al Camí pel coll de Siller, doncs l'ajuntament de Pollença va arribar a un acord amb la propietat de la finca confrontant amb el camí, i aquests garantien pas durant 24 mesos, però en cas de no arribar a cap solució tancarien, esperem que l'ajuntament estigui fent passes en aquest sentit.

Per tot això, volem expresar el nostre rebuig a la posiblilitat de noves construccions  tan a Formenttor com Cala Carbó, i esperem que es variïn els acords ja esmentats, en benefici de la preservació de uns valos paisatgístics estimats per tots els pollencins i forans, i encaminades a garantir una bona qualitat de vida.

 

AMICS DE CALA CARBÓ I PLATAFROMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

«Anterior   1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb