Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Catàleg de camins a Pollença.

camins | 25 Febrer, 2008 19:20 |

Desprès de proposar a alguns regidors de l'equip de Govern que presentasen la nostra proposta per tal de donar termini a l'aprovació del catàleg de camins de Pollença, i desprès de esperar dos anys per aquesta aprovació, hem hagut de sol·licitar al regidor de Esquerra Unida - Els Verds, que presenti aquesta proposta.
 

 (Segueix)

Carretera vella de LLuc

camins | 02 Febrer, 2008 17:23 |

Desprès de dos anys d'inactivitat, i de falta de informació per part dels Ajuntaments d'Escorca i Pollença, des de la Plataforma
s'ha presentat denúncia a la fiscalia de Medi Ambient.
 
La denúncia presentada és per no respondre davant el requeriment fet pel defensor del poble, és a dir per no actuar davant un fet discriminatori ni donar l'informació requerida, tan al defensor del poble, ni a les instàncies presentades per la plataforma, ni a les fetes per un regidor.
 
Vista la inoperància del Batle i el Regidor d'urbanisme d'aquests municipis, ens veïm obligats a emprendre algunes accions legals, per tal d'aclarir els conflictes existens, i que competeixen a aquests consistoris.
 

 
PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.
 

Carta oberta al Batle de Escorca.

camins | 03 Gener, 2008 22:18 |

Benvolgut Senyor Antoni Gómez,

 

D’Escorca, el que més preocupa actualment a les mallorquines i mallorquins és la possible construcció d’una urbanització al Guix, i saber que les normes subsidiàries del municipi d’Escorca permeten fins a 700 places turístiques i 125 residencials a la zona del Guix, i aquest és un tema que esperem sabrà resoldre millor que el de la carretera vella de Lluc i en el qual Escorca podrà mantenir-se com el que creiem que és, un paratge d’importants valors paisatgístics i destacable en la conservació de la natura.

 (Segueix)

Camí vell del Far de Formentor.

camins | 23 Desembre, 2007 20:51 |

Fa poc més d'una setmana, un company de la Plataforma ens possava a l'aguaït d'un tancament al Cami Vell del Far de Formentor, al seu inici a Cala Murta.

 (Segueix)

Carta al Batle de Pollença

camins | 20 Desembre, 2007 19:33 |

 

Benvolgut Joan Cerdà,

 

Assabentats de les declaracions aparegudes al Diario de Mallorca del 14 de desembre, volem fer algunes puntualitzacions a les teves declaracions.

 (Segueix)

Manifest Excursió Diumenge16 de Desembre de 2007.

camins | 17 Desembre, 2007 15:44 |

Aquesta és la sisena excursió reivindicativa dels camins públics d'es Fangar.

Fins fa poc havíem pensat que darrera el tancament d'aquests camins només s'hi amagava l'interès del Senyor Eisenmann per poder gaudir en exclusiva d'un entorn privilegiat, però a mesura que a passat el temps hem comprovat que el tancament dels camins era el pas previ i necessari per ocultar una sèrie d'obres de dubtosa legalitat, moltes de les quals es realitzen en zones declarades de màxima protecció.

 (Segueix)

Excursió "Es Fangar".

camins | 11 Desembre, 2007 22:37 |

Des de la Plataforma Camins Públics i Oberts volem expressar la nostra
indignació per la postura, i creim que el menyspreu, de l'Ajuntament
de Manacor cap als ciutadans.

 (Segueix)

Recordatori convocatòria Es Fangar 2007

camins | 09 Desembre, 2007 19:37 |

CONVOCATÒRIA 2007

Amics,

Aquesta és la sisena convocatòria de l'excursió reivindicativa per els
camins públics d'es Fangar, més de 40 entitats, associacions i partits
polítics s'han adherit fins ara, no havíem estat mai tants, aquest és
un reflexe de la progressiva presa de consciència de la ciutadania en
defensa del patrimoni i la cultura del nostre poble.

 (Segueix)

Cartell Excursió dia 16 de Desembre.

camins | 01 Desembre, 2007 15:07 |

Un altre any a revindicar lo que és de tots, aquí teniu el cartel, ens veim dia 16 a les 10 del matí a la Plaça de Son Macià (al municipi de manacor entre Manacor i Felanitx).

Salut i branca

Notícies d'es Fangar

camins | 28 Novembre, 2007 21:02 |

Amics,

els sicaris den Peter Eisenmann, talment com uns nous agents de la
Gestapo, ahir al capvespre varen intentar segrestar en Tià Garba,
regidor del Bloc a l'Ajuntament de Manacor, que acompanyava un equip
de la televisió de Mallorca.

Aquest equip, que anava a filmar les irregularitats urbanístiques d'Es
Fangar, es va trobar de sobte filmant el seu propi segrest.

Per resoldre la situació va haver d'intervenir la Policia Local de
Manacor, que va demanar ajuda a la Policia Nacional i a la Guardia
Civil.

Vos recordam que demà hi ha la vista previa del judici en el que els
advocats contractats per en Peter Eisenmann, propietari des Fangar
amagat darrera una successió de societats,
intentan quedar-se amb un camins que son públics desde temps
inmemorial, cosa de la que hi ha nombrosa documentació.

Demà dijous a les 10 del matí tenim una cita al jutjat nº 6 de
Manacor, al carrer Major, que es va fer famós per celebrar-si el
judici per el cas de la piscina den PJ.

Fins demà idó.
 
Ara més que mai, Diumenge dia 16 hem d'anar d'excursió a nes Fangar.

Excursió "Es Fangar".

camins | 16 Novembre, 2007 13:13 |

Properament us farem arribar el cartell, però per començar anau apuntant a l'agenda perquè no podeu fallar:

Diumenge 16 de Desembre 2007.

A les 10 hores a la Plaça de Son Macia, al municipi de Manacor.

Veniu a reclamar el lliure pas per un camí tan públic com el que ens dura des de Son Macia al Puig de Alenar.

Salut

Camí del Patró (Pollença)

camins | 11 Novembre, 2007 09:26 |

  ELS CAMINS QUE ARRIBEN AL COLL D’EN PATRÓ.  

Hi ha dos camins públics que arriben al Coll d’en Patró, un és el conegut amb el  nom de “camí de Can Mos” i/o “Camí de Ca’n Alordes”, el segon és el camí conegut amb el nom de “camí Vell de Lluc” i/o “camí de la Rafal”. Els dos camins s’adjuntaven davant ca n’Alordes, allà convertits en un sol baixava per terres de Can Guilló fins adjuntar-se amb el camí de Pedruxella, avui conegut amb el nom de “Carretera Vella  de Lluc”, ben al davant d’on hi ha la cruïlla amb el camí que devalla Llinàs.

  (Segueix)

Catàleg de Camins a Pollença.

camins | 05 Novembre, 2007 13:43 |

Desprès de indagar un poc ens em assebentat de què el catàleg de camins a Pollença, encarà no ha contestat les al·legacions que es van presentar ara ja fa gairebé dos anys.

 

 (Segueix)

Refugis a Mallorca

camins | 22 Octubre, 2007 11:18 |

Rutes senderistes a Mallorca: refugis de muntanya. 

La ruta de muntanya per excel·lència que s’ha mirat d’incentivar des del Consell de Mallorca ha estat l’anomenada Ruta de Pedra en sec, el Consell de Mallorca ja va començar la tasca de recuperació d’algunes rutes excursionistes i va recuperar alguns marges, parets, fonts de mina, barraques, cases de neu, etc.

 (Segueix)

Carretera vella de Pollença a LLuc

camins | 21 Octubre, 2007 21:12 |

Perquè consideram la Carretera Vella de Lluc una via pública?

Exposició de motius.

 

Per la Llei de 9 d’Abril de 1885, la carretera d’Andratx per Estellencs, Banyalbufar, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca,Lluc i Pollença, fou inclusa en el Pla General de les Carreterds de L’Estat (Gaceta de Madrid, 12 d’Abril de 1885). A l’any 1904 es realitzaren treballs topogràfics preliminars per part de “Jefatura de Obras Públicas” (Arxiu Militar de Balears, Fons Històric, Signatura 540-14). El 22 de Maig de 1916 l’estat va procedir a la incautació del camí veinal sobre el que s’havia d’executar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats (“Catàleg de Camins d’Escorca i Pollença”, FODESMA, Conselleria de Promoció i ocupació, Consell de Mallorca). El 1920 el President de la Diputació provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d’Obres Públiques en relació al procés d’expropiació de les ampliacions i modificacions (“Catàleg de Camins de Pollença”). El 1929 l’Ajuntament de Pollença presta el seu ajut a la “Jefatura d’Obres Públiques” per l’arranjament d’un tram, ja en servei de la carretera. L’Abril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament en el Pla General de Carreteres de l’Estat Passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409).

 

En data 3 de Març de 1943 el Capità General de Balears és dirigeix a la “Jefatura d’Obres Públiques” per que s’eixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d’importància militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i Vistes les carecterístiques orogràfiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amd distint traçat, que es correspon amb la carretera actual MA-710(A.I.M.B, Signatura 409) Encara el 1968 una propietària pretén l’adquisició de part de la carretera vella i, per això, és dirigeix a la Delegació d’Hisenda a Balears, la qual requereix a la Delegació d’Obres Públiques de Balears perquè informi sobre la necessitat i cricumstàncies de la via per procedir a tramitar la petició, la qual no s’arribà a completar (“Catàleg de Camins de Pollença).

 

Amb posterioritat a la construcció d la nova carretera s’han produït actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desefectació, reversió o transmissió de l’esmentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigació realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels termes d’Escorca i Pollença.

 

LA llei 16/2001 de 14 de Desembre d’atribució de competències als Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es “transfereixen als consells insulars les parcel·les annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments...” –redactat pràcticament idèntic al que s’establia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l’annex1) sobre el traspàs de funcions de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les illes Balears en matèria de carreteres-, supòsit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollença, tal com s’explica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusió de l’annex II d’Ambdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.

 

El Consell de Mallorca té un especial interès en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu traçat la Ruta de Pedra en Sec en l’etapa Lluc-Pollença, presentada públicament el 1996 i aprovada pel ple del Consell de Mallorca en data 7 de Juny de 1999, a proposta de l’Hble. Consellera Catalina Bover i Nicolau, Consellera de Promoció i ocupació, en l’actual legislatura gestionada pel Departament de Medi Ambient i Natura. També 22 de Març de 2002 la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya l’homologava com a sender de Gran Recorregut GR-221. la qual, en el seu informe justificatiu, acreditava la seva operativitat en  el tram de Pollença a Lluc per la carretera Vella. Finalment fou incorporada en el Pla Territorial de Mallorca aprovat en data 13 de Desembre de 2004.

 

Per les Seves característiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollença és un dels pocs itineraris per a la pràctica de l’excursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitació de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar senderísme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infrastuctura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d’esdevenir una entitat capdaventera en aquest àmbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l’accessibilitat.

  PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb