Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Neteja d'un camí de Muntanya. (25 de Febrer)

camins | 21 Febrer, 2007 11:00 |

 

El diumenge 25 de Febrer tendrà lloc una nova edició de la neteja d'un camí de muntanya. el llloc escollit és un tram del camí d'Alcúdia a Lluc, dins els municipis d'alcúdia i Pollença.

 Es tracta d'un tram d'uns 800 metres de camí, totalment cobert per la vegetació que impedeix poder transitar aquell ruta.

 

Els desplaçament ses faran amb cotxes particulars, i la concentració serà a les 9 hores a l'ermita de Crestatx (Carretera de Sa Pobla a Pollença). No cal portar ni berenar ni dinar.

Canvi climàtic

camins | 11 Febrer, 2007 12:38 |

 A l'article ja citat abans trobam alguns retalls que trobem interessants:

EL canvi climàtic " hauria de ser elevat, més enlà d'un debat científic, a un tema de seguretat nacional dels EUA" diuen els autors , Peter Schwartz, consultor de la CIA i cap de planificaci i Doug Randall, de Californai-based Global Network.

Sir John Houghton, que havia estat el principal executiu de l'Oficina Metereologica- i la primera figura veterana a comparar l'amenaça del canvi climàtic amb la que representa el terrorisme- va dir: "Si el pentàgon està llançanat aquest tipus de missatge,aleshores és que, en efecte, el document és important.

"Bush pot ignorar el pentàgon? Serà difícil fer deseparèixer un document així.

" Vet aquí un president que diu que el perill global és una mistificació i, a l'altre costat del riu Porimac, un Pentàgon que es prepara per guerres climàtiques. És realment paorós quan Bush comença a ignorar el seu propi govern en aquesta qüestió", va dir Rob Gueterbock, de Greenpeace.

 Randall va explicar a the observer que les possibles ramificacions d'un canvi climàtica ràpid crearien un caos global, " És una singular amenaça per a la seguretat nacional perquè no hi ha enemic al qual apuntar amb les teues pistoles i no podem controlar l'amenaça".

" Les conseqüències del canci climàtic per alguns països són increïbles. Sembla obvi que valdria la pena interrompre ´l'ús de combustibles fòssils".

 Symons que va abonar l'EPa (Envirinmental Protection Agency) en senyal de protesta per la interferència política, va dir que el fet d'amagar l'informe era un exemple més d'intents de la Casa Blanca per sepultar l'evidència del canvi climàtic. "És encara un altre motiu de per què aquest govern hauria de deixar d'amagar el cap sota l'ala en aquest assumpte".

Symons va dir que els estrests vinvles que l'administració Bush manté amb les poderoses companyies d'energia i petroli era vital per entendre per què el canvi climàtic és rebut amb escepticisme al despatx oval. "Aquesta administració està ignorant l'evidència per tal de fer contents un grapat de grans companyies de petroli i d'energia". Va afegir.

Aquests recull provenen d'un article publicat a The Observer

Canvi Climàtic

camins | 09 Febrer, 2007 14:07 |

 no té a veure amb camins, però pot ser interessant)

Ara el Pentàgon diu a Bush que el canvi climàtic ens destruirà

Article recollit a The Observer

Un informe secret adverteix del risc d'inundacions i de guerra nuclear. La Gran bretanya tindria un clima siberià d'aquí a uns 20 anys. L'amenaça pel món és més gran que el terrorisme.

MARK TOWNSED I PAUL HARRIS (NEW YORK).

El canvi clmàtic podria convertir-se, en els propers vin anys, en una catàstrofe que costés milions de vides en guerres i desastres naturals.

Un informe secret, amagat pel ministeri de Defensa dels Estats Units i al qual ha tingut accés The observer, adverteix que la majoria de ciutats europees seran inundades per l'efecte de les marees i que la gran Bretanya tindrà un clima Siberià passat l'any 2020. conflicte nuclear, grans sequeres, fam i revoltes generalitzades s'estendran per tot el món.

El document preveu que un canví climàtic sobtat podria portar el planeta al llindar de l'anarquia i podria fer néixer una amenaça nuclear per defensar i assegurar l'escàs menjar, l'aigua i les fonts d'energia. L'amenaça per l'estabilitat global eclipsa totalment la que suposa el terrorisme, diuen els pocs experts que han tingut accés al seu contingut.

 "Els disturbis i el conflicte seran trets habituals de la vida", conclou l¡anàlisi del pentàgon. "Novament, la guerra marcaria el rumb de la vida humana".

Els descobriments resulten humiliants per l'administració Bush, que ha negat sempre que el canvi climàtic arribés mai a existir. Els experts han dit que, per a un president que ha insistit que la defensa nacional és una prioritat, la lectura de l'informe hauria de resutar inquietant.

L'informe va ser encarregat per un influent conseller de Defensa del pentàgon, Andrew Marshall, que ha tingut una influència notable en el pensament militar dels EUA les tres ultimes dècades. Ell era l'home darrere la profunda remodelació que es realitza amb l'intenció de transformar la Defensa americana sota el secretari de Defensa Rumsfeld... (Contiunara)

Ternelles, zona pública restringida.

camins | 03 Febrer, 2007 21:03 |

Desprès de anys de veure com es restringia el pas a Ternelles, i desprès de veure com el consistori pollencí aprovaba per unanimitat una proposta de regulació feta pel regidor d'urbanisme a més d'actual conseller de patrimoni i posteriorment tramessa al Consell de Mallorca per ser inclosa dins el pla territorial, de reduïr a 20 persones dia les persones que poden transitar pel camí de ternelles, zona declarada d'ús públic pel Tribunal suprem, sentència on és demanava que es respectas l'ús idoni del camí (que consideram seria suficient fos declarat peatonal, sense altre restricció) ara veim com encara no es fa efectiva aquesta proposta, i molts excrusionistes van telefonant, primer a l'àrea de tursime de l'ajuntament, lavors els desvien a l'àrea de medi ambient, posteriorment a la de participació ciutadana,per acabar demanant permís a la fundació March.

Aquest article del mundo ens mostra bastant bé la situació actual:

Piden que se regule ya el paso por Ternelles

 Gabriela Corrazo

Pollença. Ante la falta de una regulación del uso del camino público de Ternelles, los excursionistas se quejan por no saber cuándo pueden pasar por el camí de Ternelles sin sobrepasar el cupo de 20 personas al dia fijado por el consell. En este sentido Alternativa Pollença EU-EV solicitan la pronta regulación y gestión por parte del consistorio del uso del emblemático camino. Los excursionistas se quejan de que no hay quien les informe desde el Ayuntamiento si las plazas fueron cubiertas, señaló ayer Pepe Garcia, coordinador de EU-EV.

 

La regulación actual establece que sólo 20 personas pueden pasar al día durante los días de semana por el camí de Ternelles y durante la epoca de cría del Voltor, entre Febrero y Mayo, el paso se limita a 20 personas sólo tres dias a la semana.

El consell puso fin el pasado verano a los 13 años de periplo judicial que han rodeado al camí de Ternelles. Dictaminó que el público podrá acceder a esta via, incluida en una de las más bellas fincas de la familia March, pero de forma restringida. La creación de una servidumbre de paso de restricciones fue el resultado de un sentencia del Tribunal supremo que resolvió una pugna entre el Ayuntamineto de Pollença, el Govern y la familia March de Manera salomónica.

 

Bé, vist això i desprès dels comentaris de alguns membres de l'equip de govern en quan a que des de la plataforma feim política, només contestar que donada la seva manca de voluntat en defensar per la seva part el patrimoni públic, ens veim obligats a fer una tasca per la que ells cobren i ens demanam on és la seva voluntad de defensar els interesos dels ciutadans.

Consideracions jurídiques sobre camins VI

camins | 02 Febrer, 2007 10:25 |

&. La recuperació d'ofici (art. 70 i 71 RBEL)

"art. 70.1: Las corporaciones Locales podrán recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio público en qualquier momento".

"art 71.1: el Procedimiento para la recuperación de la posesión podrá iniciarse a través de las formas previstas en el art. 46".

"2. La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañaran los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se tratare de usurpaciones recientes".

"3. Este privilegio habilita a las corporaciones locales para que seutilicen todos los medios compulsorios legalemente admitidos , sin perjuicio de que si los hechos urbanísticos tienen apariencia de delito se pongan en conocimiento de la autoridad judicial".

 

Aquests articles regulen un instrument moly útil per a la defensa dels camins públics, com és la recuperació d'ofici per aprt de la mateixa Administració. HEm de significar que el que es recupera és la possessió del camí, sense cap tipus de pronunciament sobre la propietat. Amb aquest expedient l'Administració d'ofici, sense necessitat d'acudir als tribunals, com han de fer els particulars, pot remoure tancament de camins efectuats pels confrontants. A més, en el cas dels camins, com que som davant un bé d'ús públic, pot exercitar aquesta facultat en qualsevol moment, encara que faci més d'un any que s'ha produït el tancament. També s'ha d'advertir que com més temps es deixi passar, més probabilitats hi ha queno prosperi aquesta recuperació d'ofici, ja que es pot arribar a entendre que l'Administració ha consentit aquesta situació de tancament i, per tant, es veu privada d'aquesta prerrogativa tan privilegiada.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb