Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Serra de Tramuntana, encara amb entrebancs.

camins | 07 Agost, 2017 13:10 |

 

Desgraciadament vinyeta encara vigent.

 

Ultimátum al exalcalde de Pollença para que reabra la carretera vieja de Lluc.

camins | 21 Juny, 2017 10:37 |

Reproiduïm la notícia del diari "Ultima Hora", esperam que finalment el Consell recuperi integrament la carretera vella de Pollença a Lluc.

 

El Consell de Mallorca ha enviado un requerimiento al exalcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots), para que reabra la carretera vieja de Lluc al paso por la finca de Ca na Borrassa, propiedad de su familia. La plataforma Pro Camins Públics i Oberts reivindica desde hace años la recuperación de la vía para el paso de los excursionistas en este y otros puntos conflictivos que permanecen cerrados en el tramo de la Ruta de Pedra en Sec que discurre entre el Pi de Son Grua y el refugio del Pont Romà.

 (Segueix)

Comunicat sobre l’última sentència del TS sobre el Camí de Cala Castell .

camins | 30 Abril, 2017 09:03 |


16 ANYS PERDUTS EN LITIGIS JUDICIALS AFORTUNADAMENT SALVATS

 

 

A) La recent sentència 701/2017 de 24 d’abril de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem referent al Recurs de Cassació presentat per l’Ajuntament de Pollença contra la sentència 514/2015 de 15 de setembre de 2015 del TSJIB per “Excloure de les previsions del PGOU la servitud d’accés a la mar a través del Camí de Ternelles”, HA RESOLT“Que ha lugar al recurso de casación......., que se casa y anula”.

 

  És a dir, que anul·la la sentència del TSJIB de 2015, tornant més o manco a la mateixa situació de quan la STS de 18 d’octubre de 2001, la qual mantenia la servitud de pas establerta per l’Ajuntament Ple el 23 de maig de 1990, en el tràmit d’esmena de deficiències del PGOU. 

 

  Hem de recordar que una servitud de pas o accés públic per accedir a la mar consisteix en l’existència d’un vial de titularitat pública per a poder-hi transitar lliurament amb la finalitat de poder arribar a la mar i la seva ribera, i poder-ne fer els usos comuns que estableixen les lleis. La previsió de servitud de pas o accés a la mar s’ha d’establir primerament al planejament municipal, que en el cas de la servitud sobre el camí de Cala Castell se va preveure en el Ple del 23 de maig de 1990 ja mencionat. 

 (Segueix)

Carta als Reis d'Orient.

camins | 01 Gener, 2017 07:45 |

 Benvolgudes majestats, com ja sabreu, a l’inici d’aquesta legislatura vam fer arribar una carta amb vuit peticions al Consistori pollencí, juntament amb algunes demandes al Consell Insular de Mallorca, havíem canviat de govern i esperàvem que el dret de pas i la recuperació de camins i rutes públiques seria una prioritat. Transcorreguts devuit mesos d’ençà d’aquella carta, encara no s’ha resolt cap de les demandes fetes, per això, a més de demanar-ho a les regidores i regidors de l'Ajuntament de Pollença i a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca, us demanam que ens ajudeu a solucionar aquests punts, atès que consideram que amb un poc de bona voluntat i compromís es poden resoldre:


  1. Incloure dins l’inventari de béns tots els camins del catàleg de camins de Pollença que no estan pendents de cap al·legació. (No s'ha fet).

  1. Prioritzar la resolució de diligències prèviament aprovades pel Ple corresponent de 2007 del camí del coll d’en Patró. (Segueix pendent).

  2. Iniciar diligències per resoldre la problemàtica dels camins del coll de Síller i de Bóquer. (Sense resoldre).

  3. Publificar el camí de Cala Castell d'acord amb la darrera sentència del Tribunal Suprem i del PGOU. (No s'ha fet).

  4. Des de l’Ajuntament sol·licitar al Consell que garanteixi el pas per tota la carretera vella de Pollença a Lluc, inclosa en l’inventari de béns del Consell. (El consell encarà no ha respost).

  5. Actualitzar un mapa de camins públics i d’ús públic del municipi amb interès excursionista, per tal de promocionar el senderisme en el nostre municipi. (No ens val el "nyarro" que s'ha fet amb la ruta de la biodiversitat, amb pocs camins i algun d'ells amb dificultats de pas).

 (Segueix)

Bon any nou

camins | 31 Desembre, 2016 08:00 |

Molts anys amb el desig que el 2017 es comencin a recuperar camins públics que es troben tancats i amb el compromís de treballar per aconseguir-ho.

A tots els que participeu d’aquesta tasca de recuperació, només que sigui pel vostre suport moral, la nostra salutació més cordial.

 

 (Segueix)

Recuperació dels camins de Planícia.

camins | 18 Octubre, 2016 08:05 |

Des de l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar i després de saludar-vos, volem informar-vos del següent:
Com segurament ja sabeu, després de diversos pronunciaments judicials els camins des Rafal i Planícia tornen a ser públics i ja resten oberts des del passat mes de juny; les quatre barreres que hi posaren l’any 2001 i contra les quals moltes persones i col·lectius hi hem lluitat al llarg d’aquests anys, ja no tenen pany. Sens dubte recordareu la gran manifestació que, sota la pluja, va tenir lloc dia 17 d’octubre de 2010 des de la plaça de la Vila de Banyalbufar fins a Planícia, després de la qual ’Ajuntament de Banyalbufar va interposar el plet civil que fa poc hem guanyat.
Idò bé, per commemorar totes aquelles reivindicacions, donar les gràcies a tothom que hi va participar i celebrar l’èxit obtingut, volem convidar a totes i a tots els excursionistes de Mallorca a fer una caminada i “reobrir” els camins que mai ens havien d’haver tancat.

La data serà el proper diumenge dia 23 d’octubre, ens trobarem a les 11:00 a la plaça de la Vila, pujarem per es Rafal fins a Planícia, redescobrirem el Camí de Ses Collidores (un tram que de moment no figura a cap mapa) i després d’haver dinat i de tornada, gaudirem d’uns bunyols a la plaça de la Vila (esperam que aquesta vegada no sigui un dia de pluja, tot i que molta falta ens fa).
Agrairíem que féssiu difusió d’aquesta “festeta” i us esperam a Banyalbufar.
Moltes gràcies.

 (Segueix)

Camí del Port de Pollença a Cala de Sant Vicenç.

camins | 27 Agost, 2016 18:00 |

Per a enllaçar el Port de Pollença amb Cala de Sant Vicençs el Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença elaborat per Fodesma del Consell de Mallorca a l’any 2001 inclou un total de tres camins. Dos de rutes tradicionals i un que està inclòs al PGOU com un passeig per a vianants que enllaci el Port de Pollença amb Cala Carbó pel Coll de Síller. D’aquests tres camins, solament el núm. 82 amb el nom de Camí del Port de Pollença a Cala Carbó -que és el del PGOU- fou incorporat definitivament en el Catàleg per l’Ajuntament de Pollença l’any 2008. Els altres dos camins, el núm. 135 Camí de Síller al Coll de Síller i el núm. 148 Camí a Cala Sant Vicenç són els que no s’incorporaren definitivament al Catàleg i que ja han estat objecte de dos expedients d’investigació sense que a dia d’avui s’hagin conclòs ni pres cap decisió sobre la seva incorporació o no al Catàleg definitiu o possibles alternatives en cas que s’hagin de modificar el seu traçat per a conveniència general i resoldre definitivament aquesta situació de provisionalitat que ja s’està eternitzant. És per aquest motiu que s’ha convocat aquesta excursió reivindicativa.

 

 (Segueix)

Convocatòria excursió 27 d'agost.

camins | 16 Agost, 2016 09:31 |

Convocatòria.

camins | 01 Agost, 2016 08:55 |

Carretera Vella de Pollença a Lluc i altres.

camins | 20 Juliol, 2016 08:03 |

Consideracions de la Carretera Vella de Pollença a Lluc.


Des de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts, hem entrat una instància al Consell Insular de Mallorca demanant la recuperació integra de la Carretera vella de Pollença a Lluc, tal com va acordar el plenari del Consell Insular i que apereix al BOIB núm. 76 de 29-05-2012, dona't que es mantenen tancaments a diversos punts d'aquest, com a la finca de la Querencia i Ca Na Borrassa.

 

Així mateix n'exposam els motius:


1.- Es tracta de complir amb la legislació i recuperar un tram de la carretera vella de Pollença a Lluc que es troba inclòs dins l'inventari de béns del Consell Insular de Mallorca.


2.- Al març de 2015 ja varem presentar al·legacions al Pla Especial per quan considerem que hi ha una contradicció entre el que preveuen els seus objectius i concretament el de “Fixar la protecció, la conservació i la recuperació del patrimoni viari tradicional, del seu entorn tant natural com rural i dels elements etnològics i patrimonials que formen part del recorregut.”, i la previsió de camí de nova creació i la construcció de nou pont sobre el torrent de Son Marc en la confluència de les finques de Can Serra, Ca na Borrassa i es Canyaret al t.m. de Pollença, quan precisament hi ha la possibilitat d’habilitar i utilitzar el tram del camí vell de Lluc (A), camí núm. 126 del catàleg de camins de Pollença elaborat per Fodesma i el Consell de Mallorca.

Es tracta d’habilitar el tram de camí que va entre el Pas Gran de Can Serra fins el camí de Can Romí. Així es podria utilitzar les passadores del Pas Gran i no faria falta dedicar tanta despesa pública per a la construcció de ponts innecessaris i no tradicionals.


3. Així mateix el 29 de Juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'Agost de 2015.Amb aquest acord de plenari es pretén promoure l'expedient d'investigació d'alguns camins que no van ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008. Actualment no s'han ressolt els expedients, el 30 de setembre de 2015 va conclouré el període per al-legar i presentar informació per completar els expedients d'investigació dels camins esmentats, des de la plataforma vam presentar 16 instàncies (una per cada camí).

Per l’exposat, és pel que reclamam que el CIM recuperi sense més dilacions integrament la carretera vella de Pollença a Lluc, tal com va aprovar el mateix Consell.

Així mateix pregam que es resolguin els expedients d'investigació que segons l'ajuntament de Pollença van ser enviats a revissar pels tècnics del Consell i encara no s'han ressolt.

 

PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

LA SERVITUD D’ACCÉS A CALA CASTELL .

camins | 06 Maig, 2016 11:35 |

NOVA RECLAMACIÓ ALS PRESSUPOST PER A UNA DOTACIÓ ECONÒMICA PER A L’EFECTIVITAT DE LA SERVITUD D’ACCÉS A CALA CASTELL .

 

   Per quart any consecutiu presemtam reclamació al Pressupost general de l’Ajuntament de Pollença sol·licitat que en les despeses s’hi contempli el crèdit suficient per a l’adquisició del camí d’accés a Cala Castell.

 

   Aquesta reclamació, al igual que les anteriors, es fonamenten en les disposicions del PGOU aprovat el 1990, el qual preveia l’establiment d’una servitud de pas sobre el camí de Cala Castell. Aquesta servitud s’havia de fer efectiva mitjançant l’expropiació del camí ja existent assenyalat als plànols d’ordenació i contemplada  als documents de la Memòria Justificativa, Programa d’Actuació i l’Estudi Econòmic Financer.

 

   L’establiment d’aquesta servitud de pas fou restablerta al PGOU mitjançant la sentència del Tribunal Suprem de 18 d’octubre de 2001 al acordar en el seu punt cinquè del fallo  Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.”

 

 (Segueix)

Seguim amb ternelles...

camins | 16 Octubre, 2015 09:14 |

Com bé sabeu, la darrera sentència referida a Ternelles va suposar una gerra d'aigua freda per a la defensa de pas en aquest çcamí, afortunadament sembla que hi haurà una nova oportunitat de restablir el pas amb el recurs presentat al tribunal suprem i que s'ha elevat al Tribunal Suprem, Reproduïm la notícia publicada al diari Ultima Hora.
 
 E. Ballestero | Pollença | 15/10/2015

Pollença consigue que el Supremo decida el futuro del Camí de Ternelles.

 

 El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha aceptado los argumentos del Ajuntament de Pollença y, aunque en un principio negaba la posibilidad de recurrir la sentencia del 15 de septiembre que anulaba la servidumbre de paso del Camí de Ternelles, ha elevado ahora el caso al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de casación del Consistorio.
 
 
 (Segueix)

Reinici de l'investigació de 16 camins a Pollença.

camins | 01 Octubre, 2015 18:02 |

Comunicat referent al reinici de l'investigació de 16 camins per la seva posterior inclusió al catàleg.

El passat 29 de Juliol el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'Agost de 2015.Amb aquest acord de plenari es pretén promoure l'expedient d'investigació d'alguns camins (els mateixos dels que ara es reinicia un expedient d'investigació) que no van ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008. Una demostració de la poca feina que s'ha fet els darrers set anys per defensar el patrimoni comú que són els camins públics. Reiniciant l’expedient d’investigació d’ofici dels següents camins a fi de determinar aquells de titularitat municipal i, en conseqüència, incloure’ls en l’inventari de béns local, els camins són els següents:

Identificació núm.:                        Nom:

(89) traça 8                                      Camí Llarg

(114)                                                Camí vell de Pedruixella.

(125)                                                Camí de Can Cama-Roja/Camí de la Punta

(135 i 148)                                       Camí de Síller a la Cala Sant Vicenç

(126)                                                Camí Vell de Lluc (A)

(84)                                                  Camí del Rafalet / camí de Can Barba

(85)                                                  Camí de Can Picassa

(53)                                                  Camí de Can Tirana

(61)                                                  Camí a Son Brull

(64)                                                  Camí del Moll del Patronet

(66)                                                  Camí de Ca n’Alordes

(77)                                                  Camí vell de Bóquer

(78)                                                  Camí de Cal Peso

(87)                                                  Camí de Can Botana

(130)                                                Camí Vell de Lluc pel Coll d’en Patró.

(140)                                                Camí Vell d’Albercuix a Formentor.

      Una de les persones que ha col·laborat en el recull d'informació arxivística és el investigador  Antoni Gorries i Duran, investigador que sempre s'ha mostrat disposat a col·laborar en tasques de recuperació de camins, el nostre agraïment.

 (Segueix)

Ternelles, el que consideram un error judicial.

camins | 18 Setembre, 2015 19:30 |

Comunicat sobre la sentència del TSJ de les Illes Balears sobre el Camí de Cala Castell


Un gran error judicial fonamentat en una falsedat


A) La recent sentència del T.S.J. de les Illes Balears 514/2015 de 15 de setembre recaiguda sobre la servitud de pas o d’accés a la mar per anar a Cala Castell, la qual en el seu punt quart del “Fallo” diu taxativament “EXCLUIMOS de las previsiones del PGOU la servidumbre de acceso al mar a través del Camino de Ternelles”, consideram que es fonamenta únicament en la conclusió errònia a que arriba el tribunal sobre la zonificació al PORN de la platja i mar de Cala Castell. El raonament del tribunal, que es troba al punt sisè del Fonaments de Dret, és el següent: “De la cartografía aportada a los autos se observa que toda la zona ribereña con el mar en este concreto enclave es zona de Exclusión, por lo que el disfrute del baño en esas concretas aguas resulta un uso prohibido.”, i posteriorment també afirma: “El ámbito territorial del PORN incluye en la zona de Exclusión de este concreto paraje a la zona de dominio público marítimo terrestre. Pues bien, si bien la ley de Costas establece la garantía del uso público del mar i de su ribera, tambien lo es que la propia Ley de Costas permite determinadas excepciones debidamente justificadas. Y el PORN ha contemplado esa excepción al disfrute recreativo del mar en esa concreta zona y aguas, y ello por encontrarse en un paraje de alto valor ecológico y ambiental, motivo por el qual se ha calificado de Zona de Exclusión.”.


Precisament és aquesta observació feta pel tribunal la consideram completament falsa. La cartografia que estableix la zonificació a la zona de Cala Castell se troba al plànol 644-5 del PORN, el qual fou publicat en el pàgina 58 del BOIB número 54 Ext de data 11.04.2007, cartografia que es pot consultar en qualsevol moment en la plana web del BOIB. (Adjuntam detall del plànol 644-5 del PORN.)


De l’observació d’aquesta cartografia precisament es dedueix que la platja i la zona de bany de Cala Castell no son zona d’exclusió, sinó que la zona de la platja està zonificada com a zona d’ús compatible i la zona de bany no te cap zonificació. Això és així per quan a l’indret de la platja la línea de zonificació no és de color vermell, sinó de color lila, color que indica precisament la zona d’ús compatible. En les zones d’ús compatible, segons l’article 62.c) de la normativa del PORN de la Serra de Tramontana, està permès l’ús recreatiu sense cap tipus de restricció. També se pot observa clarament a la cartografia com el camí de Cala Castell -amb grafia de color vermell- arriba fins a la zona d’ús compatible de la platja de Cala Castell.


De tot el dit fins ara, fets objectius, s’ha de concloure que entre la previsió del PGOU d’establir una servitud de pas o d’accés a la mar fins a Cala Castell NO ESTÀ EN CONTRADICCIÓ amb la normativa ni la zonificació del PORN.


B) Per altra part també consideram erroni el punt primer del “Fallo” de la sentència, el qual diu: “DESESTIMAMOS LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO DENUNCIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA”, per quan des de la sentència del Tribunal Suprem de data 18.10.2001 en que en el seu punt cinquè fallava “Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.”, l’Ajuntament de Pollença no ha realitzat cap acte administratiu tendent a l’establiment real i efectiu de la dita servitud de pas o d’accés.


L’acord pres per l’Ajuntament de Pollença a que fa referència la STS de 2001 és el que s’aprovà en la sessió plenària de dia 23 de maig de 1990 de previsió d’establiment de servituds de pas per a accedir a varis llocs de la costa Pollencina i corresponent al tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme.


El primer acte administratiu que hauria de fer l’Ajuntament per a l’establiment efectiu de la servitud de pas o d’accés prevista al PGOU per accedir a Cala Castell d’acord amb les determinacions que fa el PGOU de 1990 en els documents de la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació, l’Estudi Econòmic Financer i els Plànols, en concordança amb l’article 28 de la Llei de Costes i els del Reglament que la desenvolupa, amb l’article 550 del Codi Civil i la recent sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem de data 27.02.2015, no és altra que l’expropiació dels terrenys per on transcorre el camí que condueix fins a Cala Castell. Cosa que per ara encara no ha fet.

 (Segueix)

Investigació de béns (Camins que s'haurien d'incloure al catàleg de camins de Pollença).

camins | 30 Juliol, 2015 22:31 |

Al plenari d'ahir, 29 de Juliol de 2015, des de l'equip de govern es va aprovar reiniciar l'expedient d'investigació d'alguns camins, que novan ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008.

Cal recordar que l'article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que”l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals(...)” d'acord amb aquest mandat constitucional . L'article 6.1 de la LRBRL es prescriu que “Les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que li són encomanats(...)”.

Per tant, sembla evident que segons les normes aplicables , és obligació de l'administració en el cas dels camins públics, assegurar la lliure circulació de la gent, d'acords amb els articles 19 i 53.1 de la Constitució.

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb